گروه ساختمانی ایده در منطقه متل قو ، مجموعه ویلایی سازمان آب استان تهران را در زمینی به مساحت یکصد هزار متر مربع ( 10 هکتار) به صورت یکجا به مدیران و پرسنل سازمان آب تهران واگذار نموده است.

این مجموعه به طور کامل دیوار کشی و محصور گردید و تجهیز کارگاه و سایت نگهبانی و تاسیسات به اجرا در آمده است و سپس تمامی قطعات زمین از 250 الی 600 متر مربع و خیابان های 12 و 10 متری و کوچه های 8 متری و 6 متری به طور خاص اجرا و پیاده سازی شده است.

پس از تمام مراحل جانمایی قطعات و خیابان ها و معابر این شرکت اقدام به ایجاد زیر ساخت های آب، برق، گاز و تلفن برای تک تک واحد ها نموده و امتیازات برق، آب، گاز و تلفن را به تک تک قطعات اتصال نموده و تحویل داده است. در ضمن لازم به ذکر است ایجاد پست مرکزی برق و ایجاد شبکه کامل برق زمینی و شعب ترانس های برق در تمامی این مجموعه توسط این شرکت اجرا و به طور کامل تحویل گردیده است.