دسته‌بندی نشده

تست شماره 3

توسط |2020-01-09T21:29:31+00:00ژانویه 9th, 2020|دسته‌بندی نشده|

گروه ساختمانی ایده جهت ساخت پروژه های مسکونی  در کشور ترکیه ،در ابعاد و لویشن های گوناگون آماده پذیرش شریک وسرمایه گذار است. این شرکت هم اکنون در کشور ترکیه با تمرکز بیشتر در شهر استانبول سهام دار 2 شرکت ساختمانی معتبر و شریک تجاری آنان در پروزه های در حال ساخت در شهر استانبول میباشد

تست شماره 2

توسط |2020-01-09T21:29:22+00:00ژانویه 9th, 2020|دسته‌بندی نشده|

گروه ساختمانی ایده جهت ساخت پروژه های مسکونی  در کشور ترکیه ،در ابعاد و لویشن های گوناگون آماده پذیرش شریک وسرمایه گذار است. این شرکت هم اکنون در کشور ترکیه با تمرکز بیشتر در شهر استانبول سهام دار 2 شرکت ساختمانی معتبر و شریک تجاری آنان در پروزه های در حال ساخت در شهر استانبول میباشد

تست شماره 1

توسط |2020-01-09T21:29:12+00:00ژانویه 9th, 2020|دسته‌بندی نشده|

گروه ساختمانی ایده جهت ساخت پروژه های مسکونی  در کشور ترکیه ،در ابعاد و لویشن های گوناگون آماده پذیرش شریک وسرمایه گذار است. این شرکت هم اکنون در کشور ترکیه با تمرکز بیشتر در شهر استانبول سهام دار 2 شرکت ساختمانی معتبر و شریک تجاری آنان در پروزه های در حال ساخت در شهر استانبول میباشد

رویداد شماره یک

توسط |2020-01-09T21:27:59+00:00ژوئن 19th, 2015|دسته‌بندی نشده|

گروه ساختمانی ایده جهت ساخت پروژه های مسکونی  در کشور ترکیه ،در ابعاد و لویشن های گوناگون آماده پذیرش شریک وسرمایه گذار است. این شرکت هم اکنون در کشور ترکیه با تمرکز بیشتر در شهر استانبول سهام دار 2 شرکت ساختمانی معتبر و شریک تجاری آنان در پروزه های در حال ساخت در شهر استانبول میباشد