گروه ساختمانی ایده جهت ساخت پروژه های مسکونی  در کشور ترکیه ،در ابعاد و لویشن های گوناگون آماده پذیرش شریک وسرمایه گذار است.

این شرکت هم اکنون در کشور ترکیه با تمرکز بیشتر در شهر استانبول سهام دار 2 شرکت ساختمانی معتبر و شریک تجاری آنان در پروزه های در حال ساخت در شهر استانبول میباشد

 با توجه به حجم وسیع متقاضیان مهاجرت به کشور ترکیه و سیاست کشور ترکیه مبنی برجذب سرمایه گذاران در حوزه مسکن ،امروز فرصت های طلایی جهت سرمایه گذاری های موفق با رشد تصاعدی چشمگیر بیش از هر زمان دیگری برای شما مخاطب محترم مهیا میباشد.